Makine ve Teçhizatlar

AAS-Atomik Absorpsiyon Spektroskopi Cihazı
-
-
Alevlenme noktası tayin cihazı
-
-
Destilasyon Cihazı
-
-
Etüv
-
-
Fırın
-
-
FT-IR Spektrofotometresi
-
-
Gaz Kromatogrofisi
-
-
Hassas terazi
-
-
Protein tayin cihazı
-
-
TGA
-
-
Viskozimetre
-
-

Menu

Downloads:0,125